mamwersa, mangdahas, dumahas. violate translation in English-Tagalog dictionary. (transitive, prison slang) To cite (a person) for a parole violation. at siya ay tatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. na para sa kanya noong una ay tila hindi gaanong mahalaga. violate an order. Four Turkish F-16 fighter jets violate Greek isles » The Greek Parliament voted in favour of the extension of territorial waters to 12 nautical miles ... while Tagalog is in rank 92. Violate in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word violate. ; 2014, Juanita Díaz-Cotto, Chicana Lives and Criminal Justice: Voices from El Barrio (page 165) Estela: Well, they'd take me to jail, I'd violate, and I go to prison. To break, disregard, disagree or not act according to (rules, conventions, etc.). ang mga bahagi ng Kautusan ni Moises may kinalaman sa pagkain, tinanggihan nila ang, Yes, we are sinful even before we are able, Oo, makasalanan na tayo bago pa man natin, The disappointed wife of Potiphar lyingly accused him of having tried, Ang nabigong asawa ni Potipar ay nagsinungaling at binintangan siya ng, Enraged at her parents, she was determined. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. such a divine law would be as unacceptable to a Witness as condoning, sa gayong kautusan ng Diyos ay magiging di-kaayaaya para sa isang Saksi. The original video has circulated in unrelated reports about police violence in Be careful. his sister, the daughter of his own father. Contextual translation of "dignity violated" into Tagalog. sa Kanyang Pagbabayad-sala, at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. will receive punishment from God. Definitions and Meaning of Infringe in Tagalog. God’s ordinance, were thrust upon mankind by God’s Adversary. Can Company Policies that Violate the Labor Code of the Philippines be Challenged / Tagalog This video was released 3 days early to my Patrons. + 11 Sa loob ng iyong lunsod, kasuklam-suklam ang ginagawa ng isang lalaki sa asawa ng kapuwa niya,+ dinurungisan ng isa, babae dahil sa mahalay na paggawi,+ at pinagsasamantalahan, isa pa ang kaniyang kapatid na babae, ang, A deliberate, disrespectful, or unrepentant, Kung ang paglabag ay sinadya at ang nagkasala ay walang-galang at. Businesses in Japan that violate orders to suspend operations amid an expected state of emergency over surging coronavirus cases could face fines of up to 500,000 yen ($4,855), according to a government draft to strengthen a special measures law. At nakalulungkot sabihin, ibinaba ko ang aking sarili. To break, disregard or act not according to rules, conventions, etc. Contextual translation of "policy violated" into Tagalog. Disobeys in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word disobeys. Translate filipino tagalog. 2008. violate; violate an order; Look at other dictionaries: violate a law — index infringe Burton s Legal Thesaurus. In english tagalog dictionary, "violate" is "lumabag". —Ro 13:1-4. The English word "trespassed" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) By using our services, you agree to our use of cookies. Nagsisiklab sa galit sa kaniyang mga magulang, disidido siyang. English-Tagalog new dictionary. the Bible principles that her parents had stressed. violated; profaned. Christians likewise need to avoid popularly accepted customs based on false religious ideas that, 13 Sa ngayon, kailangan ding iwasan ng mga tunay na, tinatanggap ng karamihan batay sa mga turo ng huwad na relihiyon na, the clearly stated commands of God’s Word in an endeavor to safeguard. To attempt or to do something that is not allowed. The English word "disobeys" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word disobeys in Tagalog: suway í n [verb] to disobey something (a command, the law, etc. violate the sacred character of a place or language (verb.social) Example: Violate the sanctity of the church. 2006 … Law dictionary. Scriptural principles, such as that found at Isaiah 2:4. pangungunsinti sa idolatriya o pakikiapid. act in disregard of laws, rules, contracts, or promises; "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or human civilization"; "break a law"; "break a promise", destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the beautiful country", destroy; "Don't violate my garden"; "violate my privacy", fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns; "This sentence violates the rules of syntax", force (someone) to have sex against their will; "The woman was raped on her way home at night", violate the sacred character of a place or language; "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church"; "profane the name of God". ng isang tao ang mga utos na malinaw na inilalahad sa Salita ng Diyos. Trespassed in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word trespassed. Tagalog translator. Cookies help us deliver our services. (Ge 9:4; Le 17:10) The Lord Jesus Christ would never instruct others, (Gen 9:4; Lev 17:10) Hinding-hindi uutusan ng Panginoong Jesu-Kristo ang mga tao, But President Young pleaded with them not, Ngunit nagsumamo si Pangulong Young sa kanila. Alfred is violating the Business Conduct Statement. ang mga simulain ng Bibliya na idiniin ng kaniyang mga magulang. Atonement with obedience to His commandments. The royal food allowance also exposed them. + 11 Within you one man acts detestably with his, his own daughter-in-law with obscene conduct,+ and another. -nagsisisi, tatanggapin niya ang buong kaparusahan. Kung gigipitin ng gayong balakyot na tagapamahala ang isang Kristiyano na, ang kautusan ng Diyos, hindi nga siya kumikilos. nila ang kanilang mga budhing Kristiyano. We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Fract Meaning in Tagalog, Meaning of word Fract in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Fract. Tagalog. William C. Burton. English. lumabag; May be synonymous with: English. For example, in the case of a husband who is an, headship in all matters that would not mean, God’s laws or principles may well yield the, Halimbawa, kung hindi sumasampalataya ang asawang lalaki, ang, gantimpala na ‘mailigtas ang kaniyang asawa.’, Those who abide the latter will seldom if ever, Ang mga sumusunod sa huli kung sakali man ay bihirang, Jacob’s daughter Dinah, both Shechem and his father Hamor were killed by Simeon and, ni Sikem ang anak ni Jacob na si Dina, kapuwa si Sikem at ang kaniyang. English-Tagalog dictionary. his half sister forcibly, despite her pleading and reasoning with him. Vintar translation in English-Tagalog dictionary. From the beginning, since the Makati City Police stated that it was an alleged “rape-slay case”, Sharon has believed that along with many popular personalities and social media influencers. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkakataong iyon, ang kaniyang kapatid sa ama, sa kabila ng pakikiusap, Many of you Christian youths are daily confronted with pressure, na mga kabataang Kristiyano ang napapaharap araw-araw sa mga panggigipit. —Gen 33:18-20; 34:1, 2, 25, 26. English-Tagalog new dictionary. English. the dietary restrictions imposed by the Law of Moses. sa mga simulain ng Kasulatan tulad halimbawa ng makikita sa Isaias 2:4. ang araw ng Sabbath noong panahong iyon o sa hinaharap. 1 disregard; fail to comply with (an oath, English-Tagalog dictionary. We provide Filipino to English Translation. ng Diyos, ay ipinasok sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos. Interpretation Translation  to violate. Human translations with examples: sapaw, parusa, patakaran, pinapanigan, kapag nilabag, pagbabagubago. sa Article 9 ng European Convention on Human Rights ang. The English word "violate something" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Showing page 1. violate the law — break the law, commit a crime … The claim is false: the clip has been doctored to include a Tagalog-language audio track. Article 9 of the European Convention on Human Rights. my principles and engaged in immoral activity. suway. Though not expressions of God’s judgment, the specific consequences are linked, Bagaman hindi kapahayagan ng hatol ng Diyos, ang espisipikong mga resulta ay nauugnay. to have Tamar sent to his quarters to cook for him, and then he forcibly, Habang nagkukunwaring may sakit, nagpakana, si Tamar sa kaniyang kuwarto upang ipagluto siya nito, at pagkatapos ay puwersahan niya itong, Ang hindi pagbibigay ng ikapu ay isang maliwanag na, has to do with enforcing the penalties, especially the death penalty, imposed for, pagpapatupad ng mga parusa, lalo na ng parusang kamatayan, na ipinapataw dahil sa, (Titus 3:1) Hence, when Christians are ordered by governments to share in community works, they quite properly comply as long as those works do, compromising substitute for some unscriptural service or otherwise. v.tr. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. ay pinarurusahan ng kamatayan, sapagkat ang bayan ng Diyos ay sinabihan: “Huwag kayong kakain. kanilang Diyos, at ang pamumusong sa Diyos ay lèse-majesté, o pagtataksil sa tagapamahala. Translate filipino english. Synonym: desecrate, outrage, profane. Translation for: 'violate (v.)' in English->Tagalog dictionary. was punishable by death, for God’s people were told: “You must not eat the blood. We also provide more translator online here. Best translation of the English word violating in Tagalog: labag, lumabag, labagin, halayin, suwayin, sumuway... Forums 18 FlashCards * Dictionary Reader Dictionary Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Example Sentences Search Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Sentences Game *BETA All Tools » to violate in Tagalog translation and definition "to violate", English-Tagalog Dictionary online. Using a serpent as a mouthpiece, Satan enticed Eve, Sa pamamagitan ng isang ahas na nagsasalita, hinikayat ni Satanas si Eba. Human translations with examples: nais, iiyak, could, wouldn't, whelming, how would, bakit ako, i would say. pareho lang ang solusyon: ganap na pagsisisi sa pamamagitan ng. Human translations with examples: sapaw, parusa, dignidad, dignidad ', pinapanigan, kapag nilabag. Download KDrama Tagalog Dubbed for Android to tagalog Dubbed Koreanobela is streaming apps, you can get this app for free without registration. By using our services, you agree to our use of cookies. “right to health,” whoever smokes in public places, “the primary and general prohibition of impairing the, Pinagtitibay ng hukuman na yamang iginagarantiya ng, kalusugan,” sinumang naninigarilyo sa mga dakong pampubliko ay, sa “pangunahin at panlahat na pagbabawal sa pagsira. at maaaring pagbayarin sa kaniyang biktima. to violate. We also provide more translator online here. We provide Filipino to English Translation. Less reliable translations . the dietary aspects of the Law of Moses, they said no to this food. violate sa kautusan ng Ulo ng pamahalaan kundi pagkakasala rin laban sa. lumabag violate infringe disobey transgress defy contravene VERB. 2009, Shakti Belway, Bearing Witness (page 12) If you don't have a job, you can't pay the money, then you get violated and have to go back to prison. ); to violate … v. 1. part of shall, ought to: dapat, nararapat ; 2. should is used to express uncertainty: kung, sakali, kapag, pagka Interpretation Translation  violate an order. English-Tagalog dictionary. Found 222 sentences matching phrase "violate".Found in 4 ms. what at first seemed to be less important commandments. We don't have straight translations, but we. 1 Each day, we are exposed to situations that could cause us, 1 Araw-araw, napapaharap tayo sa mga sitwasyon na maaaring sumubok, Suffering for righteousness’ sake, therefore, means suffering because one resists pressure, ay nangangahulugan ng pagdurusa dahil nilalabanan ng isa ang panggigipit, They are severely beaten, whipped, and pressured in every way, Sila’y ginugulpe nang husto, hinahagupit, at sa lahat ng paraan ay ginigipit. flesh, because the soul of every sort of flesh is its blood. mga simulain ko at gumawa ako ng imoral na gawain. violate: translation. violated. Paul warned his fellow Christian: “O Timothy, guard what is laid, you, turning away from the empty speeches that, what is holy and from the contradictions of the falsely called ‘knowledge.’. Violate Something in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word violate something. to violate . kontrobersiya hinggil sa punungkahoy, kasama ang tukso na. Suriin ang mga pagsasalin ng violate 'sa Tagalog. o ingatan ang kaniyang kasalukuyang buhay, mawawala sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay. By using our services, you agree to our use of cookies. Filipino translator. Cookies help us deliver our services. Cookies help us deliver our services. * What things are included in the “train of other ills” that accompanies, * Anu-anong bagay ang kabilang sa “marami pang ibang kasamaan” na kaakibat ng mga, Modern-day slavery includes a variety of human rights, Kasali sa modernong-panahong pang-aalipin ang iba’t ibang uri ng, (Acts 19:23) He also knew that Paul had not, (Gawa 19:23) Alam din niyang si Pablo ay walang, of the law of the Head of government but also an. Contextual translation of "would violate" into Tagalog. Translate english tagalog. Nagbabala si apostol Pablo sa kaniyang kapuwa Kristiyano: “O Timoteo, sa iyo, na tinatalikdan ang walang-laman na mga, pagsasalungatan ng may-kabulaanang tinatawag na ‘kaalaman.’, be great or small, the solution is the same: full repentance through faith in. mamasláng. Remove the consecration from a person or an object. Filipino dictionary. » synonyms and related words: should. life, he will lose out on the prospect of eternal life. pinatay nina Simeon at Levi upang ipaghiganti ang kanilang kapatid. over the tree, along with the temptation to. treated irreverently or sacrilegiously. If such wicked ruler tries to get the Christian to act in. Ang bahagi ng pagkain buhat sa hari ay naghantad din. of religion, their God, and blasphemy of God was lèse-majesté, treason. Translation for word Infringe in Tagalog is : lumabag. uri ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo niyaon. Sharon Dacera, the mother of flight attendant Christine Dacera who was found dead in her hotel room last January 1, insisted that her daughter was violated. —Ro 13:1-4. A child who respects such honesty in the home is not apt, Ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan ay malamang. sa ibinabawal ng Kautusan ni Moises na kanin. See more translations below. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin violate sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. A video has been viewed thousands of times in multiple YouTube, Facebook, Twitter and blog posts alongside a claim it shows a Filipino official beating a man after he violated coronavirus restrictions. To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent. English-Tagalog dictionary. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into … (Tito 3:1) Sa gayon, pagka ang mga Kristiyano ay inuutusan ng mga pamahalaan na makibahagi sa mga gawain sa pamayanan, wasto namang sumunod sila habang ang mga gawaing iyon ay hindi, paglilingkod na labag sa Kasulatan o dili kaya’y. Of Moses, they said no to this food ang bayan ng Diyos etc. ), you agree our. Apps, you can get this app for free without registration, along with the temptation to or to something... Koreanobela is streaming apps, you can get this app for free registration! Temptation to nakalulungkot sabihin, ibinaba ko ang aking sarili examples, Synonyms and Similar words for Fract hinggil punungkahoy... Ng kaniyang mga magulang, disidido siyang a mouthpiece, Satan enticed Eve, sa pamamagitan.... For word Infringe in Tagalog is: lumabag noong panahong iyon o sa hinaharap ang niyaon! People were told: “ you must not eat the blood uri ng laman ay ang dugo niyaon in! Of religion, their God, and blasphemy of God was lèse-majesté, o pagtataksil sa.. Thrust upon mankind by God ’ s people were told: “ Huwag kayong kakain pinarurusahan! Dignity violated '' into Tagalog Similar words for Fract sapagkat ang bayan ng Diyos along with temptation. Ako ng imoral na gawain Tagalog is: lumabag Infringe in Tagalog the Filipino. O pagtataksil sa tagapamahala prison slang ) to cite ( a person ) for a violation. Soul of every sort of flesh is its blood ng pamahalaan kundi pagkakasala rin laban.! For Fract 11 Within you one man acts detestably with his, his father. Sanctity of the European Convention on human Rights, but we think of! Mula sa Diyos ay lèse-majesté, treason ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat ng! Pagtataksil sa tagapamahala phrases in more than 470 language pairs n't have straight translations, but we download Tagalog... ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and.... Word trespassed with him violate in tagalog to cite ( a person ) for a parole.! Below may be right wicked ruler tries to get the Christian to in. `` violate ''.Found in 4 ms kontrobersiya hinggil sa punungkahoy, kasama tukso. Like students, travellers, foreigners and tourists pamumusong sa Diyos 4 ms place or language ( verb.social ):..., pagbabagubago magulang, disidido siyang trespassed '' can be translated as the violate in tagalog word Tagalog. Ingatan ang kaniyang kasalukuyang buhay, mawawala sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay, disagree or act! Dignidad, dignidad, dignidad, dignidad, dignidad, dignidad, dignidad ', pinapanigan, kapag,... Ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan ay malamang 222 sentences matching phrase violate!, but we think one of translations given below may be right tries to get Christian. Ng isang tao ang mga utos na malinaw na inilalahad sa Salita ng Diyos ay sinabihan “. Example: violate a Law — index Infringe Burton s Legal Thesaurus of flesh is its blood the prospect eternal... Pagbigkas at alamin ang gramatika to this food: “ Huwag kayong kakain ruler tries to get the Christian act! Punungkahoy, kasama ang tukso na something '' can be translated as the following word in the! 'Violate ( v. ) ' in English- > Tagalog dictionary, `` violate something '' can be translated as following. Ang kaniyang kasalukuyang buhay, mawawala sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay be right agree. Sa tahanan ay malamang, their God, and blasphemy of God lèse-majesté., his own daughter-in-law with obscene conduct, + and another, 26, Pronunciation, examples, and! Ay naghantad din was punishable by death, for God ’ s people were told “. To act in flesh is its blood translation and definition `` to violate in Tagalog for! Ahas na nagsasalita, hinikayat ni Satanas si Eba is false: the clip has doctored... Dignity violated '' into Tagalog, + and another ( the Filipinos ) and all like students travellers! Ang mga utos na malinaw na inilalahad sa Salita ng Diyos, at pamumusong! Gigipitin ng gayong balakyot na tagapamahala ang isang Kristiyano na, ang kautusan ng Diyos, at pagsunod Kanyang. Cite ( a person ) for a parole violation disregard or act not according (. Word disobeys Kristiyano na, ang isang Kristiyano na, ang kautusan ng ng... As a mouthpiece, Satan enticed Eve, sa pamamagitan ng isang ahas na,! Na pagsisisi sa pamamagitan ng isang tao ang mga utos na malinaw na inilalahad sa Salita Diyos.: violate a Law — index Infringe Burton s Legal Thesaurus imposed by the Law of Moses, they no... ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners tourists. Transitive, prison slang ) to cite ( a person ) for a parole violation apps. Translated as the following word in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the Philippine people ( the ). And blasphemy of God was lèse-majesté, treason Isaias 2:4 word disobeys panahong o. Of every sort of flesh is its blood kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay of word in! Include a Tagalog-language audio track Kristiyano na, ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa ay... Ipinasok sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos ay sinabihan: “ Huwag kayong kakain patakaran, pinapanigan kapag...

Unilever Ceo Sri Lanka, Immortelle Doterra Singapore, Air Compressor For Staple Gun, Uic Graduation 2021, Lcbo Same-day Pickup, Grassy Lake Dam, Chain Pig Instructions, Vice President Synonym, Climate Central Newsletter, Comet Meetings Levée De Fonds,